Fartsdempere på Bjørndalsjordet

Vi har mange barn som leker her og flere av boligene har utgang direkte mot veien. Dessverre er det mange som ikke respekterer fartsgrensen på området her, så vi er alle enige om at det er nødvendig med fartsdempere ift sikkerheten.

Vi har i dag 8 fartsdempere på området der enkelte av disse oppleves som problematiske for beboere. I tillegg har vi behov for 5 nye fartsdempere (merket med mørkeblått på kartet), da det er nødvendig å få redusert fart på øvrige steder på området.

Kartutsnitt med oversikt over fartsdempere

Flere entreprenører har hver for seg befart fartsdemperene vi har i dag og det er veldig sprikende tilbakemeldinger på kvaliteten på disse. I og med at det ikke finnes noen fasit på hvordan de skal være utformet ift høyde, bredde og vinkling er det vanskelig å vite hva man bør gå for.

Det finnes for øvrig ingen særskilte krav til fartsdempere på private områder med fartsgrense på 20 km/t. Så det er ikke lett å utforme en fartsdump som hindrer fart over nevnte fartsgrense og samtidig passer til alle ulike biltyper.

Den minste typen fartsdempere som var her i starten (gul og svart i plast med refleks) går lett i stykker og lager en del støy når man kjører over. Vi er ute etter fartsdempere som er holdbare, begrenser farten og ikke krever vedlikehold. Da er det naturlig å asfaltere, men da er som kjent utfordringen å utforme disse på en passende måte.

Velforeningen er nå i dialog med tre forskjellige entreprenører som alle har gitt oss sine anbefalinger og skal gi oss tilbud på nye fartsdempere som er mykere å kjøre over. Ulempen ved å lage dem mykere å kjøre over er at man kjører fortere over, noe vi jo ikke ønsker.

Velforeningen vurderer to ting:

1.       Frese ned toppen eller fjerne problemdempere helt.
2.       Fjerne alle fartsdempere, sette opp nye og legge til fem ekstra fartsdempere.

De fleste entreprenørene anbefaler å fjerne fartsdemperne helt før man setter opp nye. Så det blir uten tvil kostbart, noe vi ikke har midler til i dag.

Alternativet blir å øke beløpet til Velforeningens kontingent for alle beboere fra neste år slik at vi får nok midler til å kunne gjøre et slikt tiltak.

Oppsummert betyr dette at Velforeningen jobber med problemstillingen, men på kort sikt ser det ut til at løsningen blir å frese toppen eller fjerne fartsdempere som er problematiske. Ytterligere utbedringer planlegges da til neste år.

En av flere fartsdempere som oppleves som problematisk å kjøre over.

Varmepumper i boliger på Bjørndalsjordet

NIBE F750 avtrekksvarmepumpe

Velforeningen har ikke noe ansvar for de enkelte varmepumpene, men får mye spørsmål og ønsker derfor å informere litt rundt dette.

For at varmepumpen skal fungere problemfritt i mange år er det viktig at du setter deg inn i hvordan denne fungerer og hvordan man enkelt kan nødvendig vedlikehold selv.

Les skrivet fra Velforeningen her i lenken under.
Varmepumper på Bjørndalsjordet 2-101