Skade på tre-gjerde på naturlekeplass

På naturlekeplass er det synlig skade på tre-gjerde mot BJ11. Gjerdet er generelt i dårlig stand og må utbedres.

Dette betyr at fallhøyde fra fjellskrent ikke er godt nok sikret og at man ikke bør støtte seg på dette gjerdet frem til skade er utbedret.

De som er ansvarlig for utbedring er informert.

Det er synlig markeringsbånd rundt det berørte området.