Nytt styre i Solsiden Velforening

Årsmøtet i Solsiden Velforening ble gjennomført 7. juni og det ble valgt nye styremedlemmer som tar fatt på ny styreperiode.

På årsmøtet ble følgende valgt inn i det nye styret

– Styreleder: Egil Skjerven-Jensen (2 år)
– Styremedlem: Jostein Hestøy (1 år)
– Styremedlem: Morten Punnerud-Engelstad (2 år)
– Styremedlem: Nisar Gondal (2 år)
– Styremedlem: Ateeq Abid (1 år)
– Varamedlem: Espen Skarpsno (1 år)
– Varamedlem: Masoud Riaz (1 år)

Egil var med i starten når Velforeningen ble stiftet 8. juni 2015 og satt da i 3 år som styreleder, og som styremedlem i noen år etter.

Flere av de andre i styret har også tidligere fartstid som styreleder eller styremedlem i Velforening og de ulike sameiene på Bjørndalsjordet. Så her er det samlet mye flinke folk.

Driften i velforeningen har vært veldig bra siden oppstart og man har jobbet for å sikre god kostnadskontroll, økonomi og leverandøroppfølging.

I den kommende perioden blir det fokusert på å følge opp leveransene fra nåværende leverandører, samt reforhandle enkelte av avtalene. Det blir også lagt opp til hyppigere avlesing av strøm på elbil-ladere.

Det er for øvrig også en pågående sak i forhold til feil på gatebelysning og et pumpesystem som vil kreve mye tid av styret mot leverandører og samarbeidspartner.

Noen har sikkert fått med seg at det allerede har blitt byttet flere lyspærer i carport/garasjeanlegg, fjernet døde planter/trær og annet løpende vedlikehold. Øvrige oppgaver blir fordelt videre på kommende dugnader som vi håper mange kan bidra på.

En flott sommerdag på Bjørndalsjordet

Sommerdugnad

Siden det ikke ble vårdugnad, så planlegges en sommerdugnad for dem som har tid og er hjemme i juli. Det blir fokus på å bytte ut treverk på benkene, trimme trær langs gjerde ved tilhenger og carport, bytte ut noe planter og trær, samt ruste opp sandkassene. Mer informasjon kommer.

Høstdugnad

På høstdugnaden i september blir det som vanlig å plukke søppel og feie/rake på fellesområdene.
Eventuelle ting som ikke tatt på sommerdugnad og annet forefallende blir også tatt her.

Hvis du har eventuelle spørsmål kan du gjerne kontakte styret.

Styret i Solsiden Velforening ønsker alle en riktig god sommerferie!

Egil Skjerven-Jensen
Styreleder