Om oss

Velkommen til Solsiden Velforening

Her deler vi informasjon til beboerne på Bjørndalsjordet på Bjørndal i Oslo som til sammen består av 26 eneboliger og 66 rekkehus.

Solsiden Velforening forvalter og drifter felles infrastruktur som fellesarealer, lekeplasser, gjesteparkeringsplasser, garasje- og carportanlegg, veier og gatebelysning på Bjørndalsjordet.

Solsiden Velforening består av et styre på fem styremedlemmer og to varaer som er valgt på ordinært årsmøte.

Styret holder regelmessige styremøter der innmeldte saker og drift/forvaltningssaker blir behandlet.

Velforeningen har satt ut forretningsførsel til OBOS Eiendomsforvaltning. All post som skal til Velforeningen kan sendes til adressen under:

Solsiden Velforening
v/Obos Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 OSLO

Organisasjons nummer: 915 696 910