Avduking av skulptur på Solsiden

En flott skulptur utlånt fra Selvaag ble avduket på Solsiden i dag av Frederik Selvaag med flere beboere og styret i Velforeningen til stede.

Skulpturen er plassert ved veien rett etter innkjøring til boligfeltet slik at den er lett synlig for beboere og besøkende.

«Olav Selvaags visjon var å bringe kunsten ut av museene og inn i bomiljøene. Skulpturen skulle være kilder til glede, inspirasjon og en motvekt til hverdagen.»

Frederik Selvaag holder en kort tale til beboere før avduking.
To barn hjelper til med selve avdukingen
Skulpturen av et barn som leker med en hund passer fint inn på området

Avduking ble avsluttet med en samling på lekeplassen med kaffe, brus og kake til alle oppmøtte

Fotograf: Egil Skjerven-Jensen

Vedlikehold og vask av avfallsbrønner

Det har vært rapportert problemer med oppsamling av veske ved enkelte av avfallsbrønnene som har åpne/lukke mekanisme (ved lekeplass1 og lekeplass3). Under søppeltømming renner det noen ganger ut veske som ikke lukter så godt

Etter kontroll er det verifisert at tetningslister har falt av på begge disse avfallsbrønnene. Dette fører til at veske kommer utenfor sekk og ned i beholderen.

Tetningslistene er i dag festet på nytt med silikon og problemet skal være utbedret.

Velforeningen har avtale om vask at restavfallsbeholdere hver vår og høst. Neste vask er planlagt medio oktober.

 

Høstdugnad på Solsiden

Tidspunkt: Lørdag 23. September kl. 11:00
Oppmøte: Lekeplass mellom sameie2 og 4.


Høsten er her og det er på tide med dugnad på alle lekeplasser og andre fellesarealer.

Hva skal gjøres på dugnad?

  • Plukke søppel
  • Feiing av gjesteparkeringsplasser og lekeplasser.
  • Pusse benker på lekeplassene og olje disse (hvis opphold)
  • Fjerne noe dreneringspukk rundt nederste lekeplass
  • Montere oppslagstavler på poststativ
  • Annet forefallende

Detaljert liste over oppgaver legges frem på selve dugnaden og fordeles ut ved oppmøte. Det blir utlevert engangshansker, søppelposer, feiekoster, olje, pensler og annet nødvendig utstyr til de ulike oppgavene.

Velforeningen har noe utstyr, men vi trenger flere feiekoster, spader, trillebår og pussemaskiner. Så ta gjerne med hvis du har.

Vi serverer kaffe og muffins!

Vi ønsker alle å ha det fint på Solsiden, så vi håper du tar deg tid til litt dugnadsinnsats sammen med hyggelige naboer.

Si gjerne ifra til styret hvis du har forslag til ting som bør gjøres på dugnad.

 

Vel møt til dugnad!

Oppsetting av skulptur på Solsiden

Solsiden Velforening har inngått en avtale med Selvaag om utlån av en skulptur som skal plasseres på Bjørndalsjordet et passende sted. Selvaag Gruppen har lange tradisjoner med bruk av skulptur til å forskjønne omgivelsene i sine prosjekter. Velforeningens forpliktelser blir å holde det pent og ryddig rundt skulpturen. Selvaag besørger transport og montering av skulpturen samt forsikrer den.

Tidspunktet for avdukingen bli tirsdag 26. september kl 18.00. der representanter fra Selvaag avduker skulpturen.

Selvaag Bolig vil invitere beboerne i vel’et til et lite arrangement med kaffe og kaker i sammenheng med avdukingen.