Service på varmepumper

NIBE F750 varmepumpe

I forbindelse med valg av ny service leverandør (Hitech Energy) så besluttet styret etter anbefaling fra Hitech at vi skulle gjennomføre en uavhengig inspeksjon av varmepumpene. Det ble gjennomført en stikkprøve basert inspeksjon den 31. august, hvor utvalgte boliger fra alle byggetrinn ble gjennomgått. Det antas at alle boliger fra samme byggetrinn har samme tekniske løsninger.

På bakgrunn av denne gjennomgangen så har styret fått overrekt en rapport som beskriver de feil og avvik som ble avdekket, og hvilke utbedringer som anbefales. I korte hovedtrekk så ble det avdekket;

  1. Feil montering av radiatorventiler (som er koblet feil vei, enkel operasjon).
  2. Luftepotter som er åpne (disse bør stenges).
  3. Manglende sluk og kondensavløp (primært for boliger i byggetrinn 1 og 2, og her bør det gjøres tiltak). For manglende sluk og kondensavløp så er det varierende behov for utbedring mellom boligene.
  4. Montere ekspansjonskar. Dette er en av de viktigste komponentene å vedlikeholde, og er i dag enten ikke montert eller plassert feil på flere boliger. For de boliger det gjelder så tilbyr Hitech montering til 4.200, – eks. mva for full installasjon pr boenhet.
  5. Manglende magnetitt filter ved enkelte av boligene. Dette filteret rengjør vann i rør og det anbefales å montere filter på varmepumper som mangler det.

Som det kommer frem over så er det varierende grad av avvik og behov for tiltak. Montering av ekspansjonskar vurderes av både Hitech og den uavhengige inspektøren som det mest kritiske å fikse på kort sikt, mens en del av de øvrige punktene kan tas litt på sikt. Hitech vil nå gjennomføre en service for samtlige boliger over de neste ukene, og kommunisere til hver enkelt hva som bør utbedres. Alle boligeiere må selv gi samtykke før det blir gjort utbedringer.

Hvis noen beboere ønsker innsyn i rapporten, så kan den sendes via e-post på forespørsel. Kontakt styret via kontaktskjema hvis du ønsker en kopi av rapporten.

Se vedlagt liste som viser plan for gjennomføring av service for alle boligene.

Vi anmoder alle om å forsøke få til de angitte datoene. Hvis man ikke selv er hjemme så går det an å gi nøkkel til nabo eller lignende.