Avfallshåndtering

RUTINER FOR HÅNDTERING AV AVFALL

På Bjørndalsjordet har vi til sammen 4 avfallsstasjoner der
vi kan kaste restavfall og papp/papir.

  • Restavfall blir normalt tømt en gang i uken
  • Papp og papir blir normalt tømt annenhver uke.

Den samlede kapasiteten på 16 kubikk for restavfall skal dekke behovet for området vårt. Men hvis det skulle bli fullt i noen av disse så oppfordrer vi til å kaste avfall i en av de andre avfalls-brønnene, det er sjelden alle er fulle.

Vi skal unngå å sette ifra oss søppel ved siden avfallsbeholder for å unngå skadedyr og forsøpling. Er det fullt i alle avfallsbeholdere kan du gjøre følgende:

  • Hvis mulig prøv å komprimere ved å trykke avfall ned i beholder, ofte frigir dette mer plass.
  • Ta avfall med hjem og oppbevar dette i utebod til avfallsbeholder blir tømt. Eventuelt kan avfall også leveres på Grønmo avfallsanlegg.
  • Ved manglende tømming av avfall kan man selv kontakte Renovasjonsetaten på følgende måter: telefon +47 21 80 21 80, SMS: Send «REN adresse avfallstype» til 2401 eller e-post postmottak@ren.oslo.kommune.no. 

NB: Husk at spesialavfall ikke skal kastes her, men leveres til Grønmo gjenbruksstasjon. Usikker på hva som skal kastes hvor? Les mer her!

Mer informasjon på Renovasjons etaten sine websider: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/

La oss ha det pent her på Solsiden og respekter rutinene for avfallshåndtering.