Opprinnelig fordeling av avfallsbeholderne

Dette var den opprinnelige tiltenkte fordelingen av avfallbeholderne, som også forklarer hvorfor kapasiteten på hver av beholderne er slik som den er.