Leverandører

LEVERANDØROVERSIKT

Velforeningen har inngått drifts- og forvaltningsavtaler med ulike leverandører ift drift og forvaltning:

 • Christiania Forvaltning – vinterdrift med brøyting, strøing og feiing
 • Christiania Forvaltning – sommerdrift med gartnertjenester (klipping av plen og pleie av fellesarealer, etc).
 • DNB – Avtale om Vipps bedrift ift leie av tilhenger.
 • EDA Elektro Data Oslo AS – Installasjon av el-skap og ladestasjoner
 • Hitech Energy – serviceavtale på varmepumpene
 • Lekeplasskontrollen AS – årlig kontroll av alle lekeplassene
 • OBOS Eiendomsforvaltning AS – Forretningsførsel
 • Oslo Kommune – lokale til disposisjon ved møtevirksomhet
 • P-Service AS – Parkeringskontroll
 • PostNord AS – Pakkeboks
 • Pro ISP – domene og hosting av webside
 • Telia – Kabel tv og bredbånd
 • Selvaag Gruppen  – avtale om utlån av skulptur på fellesområde
 • Seterbråten skole – lokaler til disposisjon ved møtevirksomhet
 • Strømbergs AS – vask- og vedlikehold av avfallsbrønner

De ulike avtalene blir vurdert årlig.

Ta gjerne kontakt med styret ved spørsmål om de ulike leverandørene.