Årsmøte 2018 – Solsiden Velforening

Ordinært årsmøte i Solsiden Velforening avholdes 3. mai 2018 kl. 18:00 på Seterbråten skole – musikkrommet. Innkalling ble sendt til alle beboere på Bjørndalsjordet tidligere i april.

Til behandling foreligger:

  1. Konstituering
  2. Årsrapport for 2017
  3. Årsregnskap for 2017
  4. Godkjørelse til styret
  5. Innkomne forslag
    Sak1 – Eksklusiv bruksrett på fellesareal
    Sak2 – 9 byggesaker
  6. Valg av tillitsvalgte

Husk å komme i god tid før møtet for registrering og ta med innkalling med stemmesedler. For å ikke bruke for lang tid med registrering ber vi deg fylle ut registrerings blankett på forhånd. Kan du ikke delta på møtet, kan du gi fullmakt til en annen som kan stemme for deg. Husk å signere fullmaktskjema.

Se utsendt innkalling for mer informasjon.

Vel møtt!