Fartsgrense for kjøretøy på området

Vi vet alle at det er fartsgrense på 20 km/t på Bjørndalsjordet og vi er glade for at beboere og gjester respekterer dette. Det var helt nødvendig å sette opp fartsdumper for en tid tilbake og vi syns disse fungerer fint i dag. 

Men husk også på at når man kjører videre ut på Bjørnåsveien forbi skolen og helt ned til Slimeveien så er det 30 km/t fartsgrense hele veien.  Vi vet at det ofte blir kjørt langt over tillatt fartsgrense der og flere beboere har uttrykt sin bekymring for dette. 

Vi vet at Bymiljøetaten vurderte flere typer fartsbegrensende tiltak på Bjørnåsveien når den ble utbedret ift etablering av bussforbindelse, og det kan fort bli aktuelt igjen hvis det meldes om liten respekt for 30-grensen. 

Kjør forsiktig og respekter fartsgrensene vi har her på Bjørndal. 

Styret.

Bjørndalsjordet – Fotograf: Egil Skjerven-Jensen

Midlertidig parkering i gaten ved av/pålessing

Enkelte ganger er det behov for å parkere utenfor egen bolig for av- og pålessing av varer, møbler og lignende.

Styret minner på at ifølge parkeringsbestemmelsene punkt 7.10 så kan man kun parkere opp til 30 minutter, og mobilnummeret til kjøretøyets sjåfør MÅ ligge lett synlig i frontvinduet  slik at kontakt kan oppnås dersom kjøretøyet må flyttes på grunn av ambulansetransport, brannutrykning, søppelkjøring etc. 

Som boligeier er du også ansvarlig for å informere dine gjester om gjeldene parkeringsbestemmelser på området.

Mer informasjon om Trafikk og parkeringsbestemmelser for Solsiden finner du i vedtektene – http://www.solsidenvelforening.no/informasjon/vedtekter/solsiden-velforening/ .

Ha en fortsatt fin sommer!

Med vennlig hilsen Styret.

Test Poll

Vi tester ut bruken av «poll» på hjemmesidene.. eller det vi gjerne kan kalle meningsmålinger på norsk.

Skal vi ha polls på websiden?Vi vurderer å legge ut polls på aktuelle spørsmål, for å hjelpe styret i arbeidet med å gjøre velforeningen så bra som mulig for alle

Ny oppmerking av parkeringsplassene ute

Ny oppmerking av parkeringsplassene ute!

På mandag 8/7, skal P-Service merke opp parkeringsplassene på nytt. Det gjelder alle gjesteparkeringsplasser inkl handicapplassene. De starter arbeidet kl 10 og holder på ut dagen.

Vi må også feie rent alle områdene som skal merkes på nytt. Dette gjør vi på søndag fra kl 19:30 og utover. Dvs at de som evt står parkert på gjesteparkering, må flytte bilene sine før det.

Dette gjelder ikke garasje-/carportanleggene!

Det er da altså IKKE mulig å benytte gjeste-/handicapparkeringene i perioden:

Søndag 7/7 kl 19:30 – Tirsdag 9/7 kl 06:00

mvh
Styret