Ny grillpeis på lekeplassen

Styret har nå kjøpt inn og bygget en ny grillpeis som alle beboere på Solsiden kan benytte seg av.

Grillpeis ved den første lekeplassen

Grillpeisen kan brukes i fellesskap ved samlinger som eksempelvis dugnader og markering. Men også av beboere som vil samles på lekeplassen til grilling sammen med naboer og venner. 

Husk at grillen kun skal betjenes av voksne, og ikke av barn. Den som bruker grillen skal også sørge for at den er slukket og ryddet fri for aske etter bruk.

Innvielse av grillen blir på høstdugnad på onsdag 25. september.

Takk til dem i styret som var med på å bygge grillpeisen.

Service på Varmepumpene 2019

Service på varmepumpene!

Da er det tid for service på varmepumpene våre! Nore VVS starter mandag 07/10, og vil holde på i ca 2 uker med et tempo på ca 10 stk om dagen. Hver enkelt har selv ansvar for å sørge for at Nore VVS får tilgang til varmepumpen når de kommer.

Under er det en tabell som illustrerer når de regner med å starte hos de enkelte. Noe avvik kan forekomme, og Nore VVS vil evt ha fortløpende dialog med oss om dette mens de er her.

Rekkehusene Bjørndalsjordet 2 – 20 Mandag 07/10
Rekkehusene Bjørndalsjordet 22 – 40 Tirsdag 08/10
Rekkehusene Bjørndalsjordet 42 – 60 Onsdag 09/10
Rekkehusene Bjørndalsjordet 62 – 80 Torsdag 10/10
Rekkehusene Bjørndalsjordet 82 – 84 og
Bjørndalsjordet 55 – 69
Fredag 11/10
Rekkehusene Bjørndalsjordet 71 – 89 Mandag 14/10
Rekkehusene Bjørndalsjordet 91 – 101 og
Eneboligene Bjørndalsjordet 3 – 9
Tirsdag 15/10
Eneboligene Bjørndalsjordet 11 – 29 Onsdag 16/10
Eneboligene Bjørndalsjordet 31 – 49 Torsdag 17/10
Eneboligene Bjørndalsjordet 51 – 53 Fredag 18/10

Dersom det er noen som ikke får anledning til å slippe inn Nore VVS til sin varmepumpe mens de er på området, må de selv kontakte Nore VVS i ettertid og be om service. Det vil da tilkomme et uttrykningstillegg. Se websiden

Nore VSS har også bestilt opp 2 nye filtre til alle sammen. Dette er ikke inkludert i serviceavtalen, og vil bli etterfakturert. I år vil det ikke være mulig å ha avvik fra dette, da det sist medførte store merkostnader for velforeningen til Obos i faktureringsarbeid.

I år vil NoreVVS ringe på døren, når de er hos hver enkelt. De som er hjemme vil få tilbud om at de samtidig kontrollerer og lufter radiatorene i huset.

Servicerapportene har vi avtalt med NoreVVS at skal bli liggende i permen hos de. De har en en-sides rapport med sjekkpunkter og med en tabell for historikk på service pr år. Dersom noen trenger en kopi av dette ifm reklamasjon/garantisak, er det bare å ta kontakt med NoreVVS og få tilsendt en elektronisk kopi.

Er det noen spørsmål, kontakt styret via kontaktskjemaet på websiden.

Mvh Styret

Høstdugnad 2019

Høstdugnad 2019

TIDSPUNKT: Onsdag 25. september kl 17
OPPMØTE: Lekeplass 1 – mellom sameie2 og 4.

Så er høsten her igjen, og da har styret besluttet at vi bør feire dette med litt dugnad. Med forbehold om været selvfølgelig.

Hva skal gjøres på dugnad?

  • Plukke søppel på hele området
  • Kalke plenene
  • Søppelkjøring til Grønmo (dersom noen kan kjøre tilhengeren)
  • Muring av grill (om ikke styret allerede har gjort dette på forhånd)

Vi møter opp alle sammen på lekeplass 1 mellom sameie 2 og 4, og går gjennom hva vi skal ha gjort og fordeler oppgaver. Velforeningen har noe utstyr, og så tenker vi at folk henter sine egne redskaper til de oppgavene vi trenger å få gjort. 

Når vi har fått ryddet, kalket, osv, så griller vi dersom den nye grillen kan brukes. I så fall stiller styret med kyllingpølser til barna. Evt mer info kommer om nødvendig.

Styret stiller med tilhenger ifm dugnaden, og trenger en frivillig sjåfør som kan stille med egen bil for å kjøre den. Bensinforbruk blir dekket. Dersom vi får en til å kjøre, så er planen at beboere som trenger å få kjørt vekk noe privat søppel til Grønmo vil kunne få gjort det. De som evt ønsker bortkjøring, må selv være med i bilen og tømme tilhengeren på Grønmo. Det er med andre ord ikke bare å henstille eller levere fra seg søppel. (Minner om vedtektenes §16). Husk også at søppel skal være sortert og evt i gjennomsiktige søppelsekker. De er strenge på dette på Grønmo!

Vel møtt!

Styret – Solsiden Velforening