Parkeringsforhold

PARKERINGSFORHOLD PÅ SOLSIDEN

På Solsiden har beboere i rekkehusene egen biloppstillingsplass i carport/garasjeanlegg, og eneboligene har biloppstillingsplass på egen tomt.

I tillegg finnes det egne plasser for gjesteparkering og handikapparkering. Oversikt over disse plassene ser du se her.

Alle beboere må selv registrere gjester som benytter gjesteparkeringsplasser.

Link til pålogging: https://parkering.solsidenvelforening.no/


Parkeringsvalg:
    • 5 timer – ingen karantenetid
    • 1 døgn – 12 timer karantenetid
    • 3 døgn – 72 timer karantenetid
Ved fullført registrering vil man motta en epost med bekreftelse på godkjent registrering. Ved behov for parkering utover 3 døgn eller spesielle parkeringsbehov kan man som vanlig kontakte P-Service på tlf +47 41255384.

NB: På vinter med mye snø kan det være redusert antall gjesteparkeringer grunnet snødeponi.

Vennligst se gjeldende Trafikk- og parkeringsbestemmelser for området.

P-Service AS er hyret inn for å håndheve parkeringsbestemmelsene på Solsiden. Vennligst følg skilting på området. Eventuelle klager på kontrollsanksjoner (bøter) må man ta direkte med P-Service – https://www.pservice.no/sanksjon.html.