Tomgangskjøring

Plagsomt for naboene…

Velforeningen har fått innspill på at det av og til er beboere som lar bilen sin stå unødig på tomgang i sameiet. Vi henstiller derfor til alle om å følge veitrafikklovens bestemmelser og om å vise hensyn til naboene, med å skru av motoren når bilen står stille.

Vi viser til denne artikkelen fra Norsk Automobil Forbund:
https://www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/miljo/tomgangskjoring/