Solsiden Velforening

Hendvendelser til styret i Solsiden Velforening

Vi ønsker at alle henvendelser til styret gjøres skriftlig. Benytt gjerne kontaktskjema nedenfor.

Når du har sendt inn henvendelsen får du tildelt et saksnummer, og styret vil behandle din henvendelse så snart det er mulig.

Styreleder:

Niser Gondal

Styremedlemmer:

Jostein Hestøy
Eziz Erkin
Saeed Asghar Lohsar

Vara:

Mian Masoud Riaz

 

    Dersom du ikke bor her, velger du 'Bor ikke her'.

    Velg rett kategori, for at din henvendelse skal komme frem til de rette personer. Dersom du ikke finner en kategori som passer, kan du velge "Generelt".

    Maks 8mb pr fil