Informasjon om rørleggertjenester

Solsiden Velforening har i dag en avtale med Hitech Energy ift årlig service på varmepumpene. Vi har også en god avtale på elektriker og rørleggertjenester.

Hitech Energy har meldt ifra til Velforeningen om at de for tiden IKKE har kapasitet til å levere rørleggertjenester.

Frem til dette er løst oppfordrer vi beboere som har behov for akutt rørleggerhjelp til å kontakte eksempelvis Rørleggervakta eller Rørlegger Sentralen som begge har 24/7 utrykning.

NB: planlagt service på varmepumpene til høsten vil bli gjennomført som normalt.

Kosting av veiene på Bjørndalsjordet

Feiebilen kommer snart til Bjørndalsjordet og feier bort all grusen i veien.

For å forberede oss til dette er det viktig at alle gjør en innsats med å feie bort grus fra egen oppkjørsel og garasje/carport slik at feiebil får dette med seg. Vi må også feie bort grus fra alle fellesarealer.

All grus skal feies midt ut i veien og helst feies et stykke ut i veibanen og bort fra fartsdumpene. Håper også at de som er ute av stand til å feie, kan få hjelp av sine nærmeste naboer. Oppfordrer alle til hjelpe hverandre så godt vi kan.

Vi gjennomfører en felles kosting på Bjørndalsjordet på onsdag 14. april kl. 17.

Hvis du ikke har anledning til å stille da, bes du gjøre dette i forkant. Man kan starte feiing allerede fra i dag.

Vel møtt!