Trivselsregler

TRIVSELSREGLER FOR SOLSIDEN

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.11.2016

Vi bor tett og det er mange barn i området. Styret i Velforeningen ønsker derfor å formidle enkle trivselsregler slik at vi ivaretar et godt og trygt naboskap.

  

  • Det skal være stille i gaten til kl 23:00, men på lekeplassene skal det være stille fra kl. 21:00 av hensyn til naboer som bor tett på.
  • All lek med ball i bilvei er ikke tillatt.
  • Av hensyn til godt naboskap oppfordres lek til de ulike lekeplassene og eventuelt skolens lekeområder utenfor skoletid, mens ballspill henvises til skolens eller Meklenborgs fotballbaner.
  • Garasjeanlegg og parkeringsplasser er ingen lekeplass, og foreldre er ansvarlig for at barna ikke oppholder seg her.
  • Unngå at bil står unødig på tomgang av hensyn til naboer og miljø.
  • Hvis en nabo har parkert feil eller barn lager unødig støy så ta det opp med den det gjelder. Å snakke med naboen løser problemet i de fleste tilfeller.