Veioppmerking

Kjære beboer på Bjørndalsjordet

Tusen takk for tålmodigheten, oppfriskningen er gjennomført, ihht leverandør skal det nå være trygt å benytte seg av parkeringsområdet, minner om at sanksjonsfrie perioden varer ut dagen idag.

Vi oppfordrer likevel de som har lånt parkeringsområdet til skolen om å flytte bilen snarest. Slik at det blir enklere å spørre de om å få lov til å låne området i fremtiden

Status oppfriskning av veioppmerking

Hei alle sammen

Da bakken fremdeles var fuktig idag tidlig har oppfriskning av veiopmerking blitt utsatt til førstkommende fredag

Vi la i tillegg merke til at det var ganske mange biler både i carport og i garasje som også gjorde oppmerkingen vanskelig. Vi har vært i dialog med Seterbråten Skole som har bekreftet at vi kan få lov til å låne plasser som måtte være ledig på fredagen. Eventuelt kan dere parkere på fellesområdet der det ikke er oppmerket, viktig å passe på at man ikke er til hinder for normal trafikk

Mvh

Styret, Solsiden Velforening

Oppfriskning av veioppmerking

Kjære beboer på Bjørndalsjordet

Førstkommende tirsdag 29.8 skal P-Service friske opp veioppmerking med forbehold om vær og vind.

Oppfriskning av veioppmerking gjelder alt av gjesteparkering, parkering i carport, under og over parkeringshuset. Leverandøren ser for seg å starte opp kl 09:00 frem til kl 14:00 + 2 timers tørking av maling.

For de av dere som har en bil og er hjemme på dette tidspunktet, eller har en gjest på besøk med bil; P-Service opphever alt av parkeringsregler og sanksjonering for denne dagen. Det betyr i praksis at dere kan stå parkert langs fortauskanten på fellesområdet, det er likevel viktig å påse at bilen ikke er til hinder for normal trafikk. Står bilen i veien, blir ikke oppmerkingen frisket opp.

P-Service starter opp igjen normal sanksjonering fra påfølgende dag. Det er viktig at alle bilene flyttes tilbake etter at malingen er tørket.

Med vennlig hilsen

Styret, Solsiden Velforening

Carport

Hei alle sammen

De to nederste carportene er nå malt ferdig

Proff Vedlikehold anbefaler at vi avventer med å benytte oss av carport i minimum 5 timer fra nå, slik at carporten rekker å tørke. Sanksjonsfrie perioden varer ut inneværende dag.

Vi takker for deres tålmodighet

Postkasser demontert

I forbindelse med vask og maling av de to nederste caportene, har maler demontert postkassene. Postkassene er lagt på bakken til malingsprosjektet er ferdig. Fint om postkassene får stå i fred til prosjektet er ferdig